Tinh dầu Dược liệu

Tinh dầu Trị liệu

thông tin liên hệ
Thông Tin Sản Phẩm
- 0868531975

Đặt Hàng & Báo Giá
Mr. Giang - 0938014795

Foreign Customers
Using English - 0906759293

Ts.H.T. Như Liên
Nhà nghiên cứu -

Tinh dầu Tràm DĐVN

Tinh dầu tràm Gió Việt Nam   (Cajeput oil)
Tinh dầu tràm Gió Việt Nam (Cajeput oil)
Tinh Dầu Tràm 99 (Eucalyptol 99)
Tinh Dầu Tràm 99 (Eucalyptol 99)
Tinh dầu tràm thô DĐVN III
Tinh dầu tràm thô DĐVN III